Sejarah Form 3

Categories: Form 3
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

 • Bab 1 : Kedatangan Kuasa Barat
 • Bab 2 : Pentadbiran Negeri-negeri Selat
 • Bab 3 : Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
 • Bab 4 : Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
 • Bab 5 : Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
 • Bab 6 : Kesan Pentadbiran Barat terhadap Ekonomi dan Sosial
 • Bab 7 : Penentangan Masyarakat Tempatan
 • Bab 8 : Kebijaksanaan Raja Dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

Course Content

Bab 1 : Kedatangan Kuasa Barat
Menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Menghuraikan faktor kedatangan kuasa Barat ke negara kita. Menganalisis persaingan antara kuasa Barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Menunjukkan perbezaan strategi kuasa Barat untuk menguasai negara kita.

 • Nota Kedatangan Kuasa Barat
  00:00
 • Video : Kedatangan Kuasa Barat Part 1
  00:00

Bab 2 : Pentadbiran Negeri-negeri Selat
Menjelaskan peluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Menghubungkaitkan Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap Alam Melayu. Membincangkan pembentukan Negeri-negeri Selat. Memperincikan corak pentadbiran Negeri-negeri Selat

Bab 3 : Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
3.1 Kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang 3.2 Perluasan Kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang 3.3 Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu 3.4 Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu

Bab 4 : Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
4.1 Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor 4.2 Peluasan Kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu 4.3 Peluasan Kuasa British di Johor 4.4 Sistem Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu

Bab 5 : Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
5.1 Latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah 5.2 Peluasan Kuasa Dinasti Brooke di Sarawak 5.3 Peluasan Kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah 5.4 Bentuk Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah

Bab 6 : Kesan Pentadbiran Barat terhadap Ekonomi dan Sosial
6.1 Pengenalan Ekonomi Moden oleh Kuasa Barat di Negara Kita 6.2 Pentadbiran Barat berkaitan dengan Ekonomi 6.3 Kesan Ekonomi Akibat Pentadbiran Barat di Negara Kita 6.4 Kesan Sosial Akibat Perkembangan Ekonomi di Negara Kita

Bab 7 : Penentangan Masyarakat Tempatan
7.1 Matlamat dan Bentuk Penentangan Masyarakat Tempatan 7.2 Sistem Pemerintahan Barat Memberikan Kesan Terhadap Kuasa Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Tempatan 7.3 Penentangan Masyarakat Tempatan Terhadap Kuasa Barat 7.4 Kesan Penentangan Masyarakat Tempatan

Bab 8 : Kebijaksanaan Raja Dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat
8.1 Reaksi Pemerintah Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Terhadap Tindakan Barat 8.2 Tindakan Raja Melayu Menangani Cabaran Barat 8.3 Usaha Pembesar Melayu Dalam Pemodenan Negeri 8.4 Keberkesanan Peranan Pemerintah Tempatan Dalam Menangani Cabaran Barat

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet