Sejarah Form 5

Categories: Form 5
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

 • Bab 1 : Kedaulatan Negara
 • 1.1 Konsep Kedaulatan
 • 1.2 Ciri Negara yang Berdaulat
 • 1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat
 • 1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan
 • Bab 2 : Perlembagaan Persekutuan
 • 2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan.
 • 2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan.
 • 2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan.
 • 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965.
 • Bab 3 : Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
 • 3.1 Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen.
 • 3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja.
 • 3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan.
 • 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa.
 • 3.5 Keunikan Amalan Demokrasi Berparlimen di Negara Kita.
 • Bab 4 : Sistem Persekutuan
 • 4.1 Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita.
 • 4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
 • Bab 5 : Pembentukan Malaysia
 • 5.1 Konsep Gagasan Malaysia
 • 5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia
 • 5.3 Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia
 • 5.4 Langkah Pembentukan Malaysia
 • 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia
 • 5.6 Konfrontasi dan Usaha Menangani
 • Bab 6 : Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia
 • 6.1 Cabaran Dalaman Malaysia
 • 6.2 Pemisahan Singapura
 • 6.3 Menangani Ancaman Komunis
 • 6.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi
 • 6.5 Tragedi Hubungan antara Kaum
 • Bab 7 : Membina Kesejahteraan Negara
 • 7.1 Perpaduan dan Integrasi Nasional
 • 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • 7.3 Membina Kesejahteraan Negara
 • 7.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • 7.5 Sukan Sebagai Alat Perpaduan
 • 7.6 Rukun Negara Sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara
 • Bab 8 : Membina Kemakmuran Negara
 • 8.1 Pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
 • 8.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB)
 • 8.3 Pembentukan Dasar Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
 • 8.4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
 • 8.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)
 • Bab 9 : Dasar Luar Malaysia
 • 9.1 Latar Belakang Dasar Luar
 • 9.2 Asas Penggubalan Dasar Luar
 • 9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
 • 9.4 Malaysia dalam Komanwel
 • 9.5 Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar
 • 9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
 • 9.7 Malaysia dalam Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak (NAM)
 • 9.8 Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC)
 • Bab 10 : Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia
 • 10.1 Malaysia dalam Isu Global Kontemporari
 • 10.2 Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa
 • 10.3 Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan
 • 10.4 Usaha Mengekalkan Kelestarian Global
 • 10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan

Course Content

Bab 1 : Kedaulatan Negara
1.1 Konsep Kedaulatan 1.2 Ciri Negara yang Berdaulat 1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat 1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan

 • 1.1 Konsep Kedaulatan
  00:00
 • 1.2 Ciri Negara yang Berdaulat
  00:00
 • 1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat
  00:00
 • 1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan
  00:00
 • Video: Kedaulatan Negara
  00:00

Bab 2 : Perlembagaan Persekutuan
2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan. 2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. 2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan. 2.4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965.

Bab 3 : Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen
3.1 Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen. 3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-Raja. 3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. 3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa. 3.5 Keunikan Amalan Demokrasi Berparlimen di Negara Kita.

Bab 4 : Sistem Persekutuan
4.1 Latar Belakang Sistem Persekutuan di Negara Kita. 4.2 Kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Bab 5 : Pembentukan Malaysia
5.1 Konsep Gagasan Malaysia 5.2 Perkembangan Idea dan Usaha Pembentukan Malaysia 5.3 Reaksi Tempatan dan Negara Jiran terhadap Pembentukan Malaysia 5.4 Langkah Pembentukan Malaysia 5.5 Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia 5.6 Konfrontasi dan Usaha Menangani

Bab 6 : Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia
6.1 Cabaran Dalaman Malaysia 6.2 Pemisahan Singapura 6.3 Menangani Ancaman Komunis 6.4 Isu Pembangunan dan Ekonomi 6.5 Tragedi Hubungan antara Kaum

Bab 7 : Membina Kesejahteraan Negara
7.1 Perpaduan dan Integrasi Nasional 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan 7.3 Membina Kesejahteraan Negara 7.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan 7.5 Sukan Sebagai Alat Perpaduan 7.6 Rukun Negara Sebagai Tonggak Kesejahteraan Negara

Bab 8 : Membina Kemakmuran Negara
8.1 Pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 8.2 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) 8.3 Pembentukan Dasar Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 8.4 Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) 8.5 Pencapaian Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

Bab 9 : Dasar Luar Malaysia
9.1 Latar Belakang Dasar Luar 9.2 Asas Penggubalan Dasar Luar 9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 9.4 Malaysia dalam Komanwel 9.5 Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar 9.6 Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 9.7 Malaysia dalam Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak (NAM) 9.8 Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC)

Bab 10 : Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia
10.1 Malaysia dalam Isu Global Kontemporari 10.2 Peranan Malaysia dalam Hubungan Ekonomi Antarabangsa 10.3 Pelibatan Rakyat dalam Isu Kemanusiaan dan Keamanan 10.4 Usaha Mengekalkan Kelestarian Global 10.5 Wawasan Malaysia Menuju Masa Hadapan

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet